Biedrība ”Latvijas karogs” aicina LTV atsaukt nepatiesas ziņas

VSIA “Latvijas televīzija”

Biedrības “Latvijas Karogs”

Reģ.nr. 40003080597

Reģ.nr. 4000822705

Zaķusalas krastmala 33, Rīga, Latvija

LTV valdes priekšsēdētājam

Ivaram Beltem

Vestienas iela 6A, Rīga, Latvija

Raidījuma “De Facto” redaktorei Ingai Šņorei

Valdes priekšsēdētājs

LTV ziņu dienesta vadītājai

Rihards Kols

Ivetai Elksnei

 

Iesniegums.

 

Pamatojoties uz zemāk izklāstīto situāciju un pievienotajām dokumentu kopijām, biedrība “Latvijas Karogs” (turpmāk – biedrība) pieprasa atsaukt “Latvijas televīzijas” (turpmāk – LTV) 2016. gada 4. decembrī raidījumā “De Facto” (turpmāk – raidījums) izskanējušo nepatieso informāciju.

LTV, 2016. gada 4. decembrī translējot raidījuma “De Facto” sižetu par biedrību un projektu “Latvijas Karogs”, kā arī translējot raidījuma “De Facto” pašreklāmu LTV ēterā un sociālajos tīklos “Facebook” un “Twitter kopš 2016. gada 2. decembra līdz raidījuma demonstrēšanas brīdim, ir izplatījusi nepatiesu un sagrozītu informāciju par biedrību, kā arī tās īstenotā projekta “Latvijas Karogs” būtību, darbību un mērķiem. Par spīti faktam, ka visa informācija par biedrību “Latvijas Karogs” un tās īstenoto projektu, kas aicina visā Latvijā uzstādīt monumentālus Latvijas karogus, ir publiski pieejama un ir tikusi aktīvi komunicēta sabiedrībai, raidījumā “De Facto” izskanējusi virkne nepatiesu apgalvojumu, un informācijas pasniegšanas veids, kuru izmantojusi sižeta autore Linda Sloka, radot nepatiesu un sagrozītu iespaidu par projektu.

Raidījumā žurnāliste Linda Sloka pauda sekojošo:

  • “Kāda politiķa izveidota biedrība iemanījusies par valsts un pašvaldības naudu uzstādīt lielizmēra valsts karogus. Pretēji iepriekš solītajam, biedrība šim mērķim finansējumu nebija sarūpējusi”;
  • “Biedrība aicina arī citas pašvaldības iesaistīties šajā iniciatīvā, pati nesamaksājot ne centa..”;

 Kā nosaka publiski pieejamo biedrības “Latvijas Karogs” statūtu 6.3 punkts, “Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījuma izdarītāja vai novēlētāja rakstisku piekrišanu.” Līdz šim brīdim biedrība nav saņēmusi ziedojumus, kas tiktu adresēti kādai no pašvaldībām, kuras iesaistījušās projektā.

Savukārt Rīgas lielizmēra valsts karoga izbūvei un uzstādīšanai ziedotāji jau ir piesaistīti un nodrošināts 100% finansējums, kas ir pretrunā ar L. Slokas raidījuma laikā pausto apgalvojumu, ka “(..) ar šiem ieņēmumiem ir krietni par maz….”. Vēlamies uzsvērt, ka valsts vai pašvaldību līdzekļi projekta realizācijai nav izmantoti – projekta attīstības grafiks pieejams biedrības interneta vietnē www.latvijas-karogs.lv, kurā skaidri norādīti projekta attīstības posmi un attiecīgais finansējums konkrēto aktivitāšu nodrošināšanai. Finansējums tiek piesaistīts, atbilstoši projekta apstiprinātajam grafikam.

Pašvaldības tiek uzrunātas un aicinātas iesaistīties projektā, un izrādīt savu iniciatīvu lielizmēra karogu uzstādīšanā savos novados un pilsētās. Biedrība no savas puses sniedz konsultācijas par tehniskajiem parametriem un potenciālajiem karogmastu piegādātājiem – uzņēmumiem Zviedrijā, Ķīnā, ASV, Turcijā, Itālijā un arī Latvijā, kuriem ir pieredze lielizmēra karogmastu izgatavošanā. Biedrība ieinteresētajām pašvaldībām arī piedāvā iespēju palīdzēt pašvaldībām ar līdzekļu piesaisti, uzsākot ziedojumu vākšanas kampaņu sadarbībā ar organizāciju “Ziedot.lv”, kas ir izteikusi savu atbalstu un iniciatīvu sadarbībai ar projektu un biedrību.

Raidījumā arī izskanējis apgalvojums, ka “..Šogad lielizmēra karogi uzstādīti tikai trīs Latvijas pilsētās.” Apgalvojumā ietvertais “tikai trīs” sagroza paveiktā nozīmīgumu, jo, jāatgādina, ka 25 neatkarības gadu laikā Latvijā šāda veida monumentāli Latvijas karogmasti nav tikuši izbūvēti, atšķirībā no citām valstīm – Francijas, Polijas, ASV, Beļģijas un citām -, kur šādu valsts simbolu izbūvi patiešām finansē valsts vai pašvaldības.

Pirms LTV translētā “De Facto” sižeta par biedrību un projektu “Latvijas Karogs”, 2017. gadā karogus bija plānojušas uzstādīt vēl septiņas Latvijas pašvaldības.

Raidījumā netika sniegta objektīva informācija par biedrību “Latvijas karogs” un par tās īstenoto projektu, un informācijas pasniegšanas maniere neapstiprinātas un sagrozītas informācijas paušana sabiedriskajā medijā var tikt uzskatīta par mēģinājumiem destabilizēt šīs biedrības darbu, paļaujoties uz neleģitīmiem un neapstiprinātiem apgalvojumiem. “Latvijas karogs” pēdējos divus gadus ir izvērsusi aktīvu publisko komunikāciju, lai pastiprināti informētu sabiedrību par projekta īstenošanas gaitu. Šī informācija ir publiski pieejama, diemžēl sižetu autori izvēlējušies to pasniegt kā apzināti sagrozītu un nepatiesu stāstu par biedrību, tās darbību un tās mērķiem.

Biedrība “Latvijas karogs” aizstāv mediju tiesības sniegt patiesu informāciju un to uzdevumu informēt sabiedrību, un vienmēr ir bijusi atvērta un pretimnākoša žurnālistiem, respektējot viņu centienus noskaidrot faktus Biedrība arī aizstāv projektā iesaistīto un biedrības “Latvijas karogs” kā sabiedriskā labuma statusu ieguvušas biedrības godu, tādēļ tā aicina “De Facto” un LTV, saskaņā ar likuma par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 21. pantu, atsaukt izskanējušo nepatieso informāciju par projektu “Latvijas Karogs”. Tāpat aicinām LTV dot iespēju biedrībā un projektā iesaistītajām personām paust savu viedokli un redzējumu par projekta “Latvijas Karogs” nozīmi un mērķiem, lai tā nodrošinātu sabiedrības informētību un patiesas, objektīvas informācijas nodošanu.

 

Ar cieņu,                                                                                                           2016. gada 7. decembrī

 

Biedrības “Latvijas Karogs” vārdā,

 

Rihards Kols

Biedrības “Latvijas Karogs” valdes priekšsēdētājs

 

 

R.Kols 28607567

Rihards.kols@gmail.com