“Latvijas karogs” projekta realizācijas grafiks Rīgai

Nr. Aktivitāte Laiks Darbu statuss
2014
1. Latvijas iedzīvotāju aptauja par monumentālu Latvijas karogu izvietošanas vietām augusts – novembris Realizēts
2. Aptauja par labāko vietu Rīgā novembris – decembris Realizēts
2015
3. Projekta vizualizācijas izstrāde, SIA ”Arhis”, A.Kronbergs janvāris – marts Realizēts
4. Cenu aptauja par karogu piegādi un labākā piedāvājuma noteikšana marts – maijs Realizēts
5. Topogrāfijas pasūtīšana un izgatavošana AB dambim aprīlis Realizēts
6. Ģeoloģijas urbuma saskaņošana Rīgas domē maijs Realizēts
7. Ģeoloģijas urbuma veikšana un datu iesniegšana SIA “Arhis” jūnijs Realizēts
8. Karoga 20×10 m piegāde Latvijā jūlijs Realizēts
9. Iesniegums Rīgas domes priekšsēdētājam N.Ušakovam (pdf) jūlijs Realizēts
10. Tikšanās ar Rīgas domes izpilddirektru J.Radzēviču augusts Realizēts
11. Iesniegums Rīgas domes Pārdaugavas izpilddirekcijai par zemes nodošanu biedrībai, projekta realizācijai (pdf) augusts Realizēts
12. Tikšanās ar Rīgas domes Pārdaugavas izpildirekcijas vadītāju V.Koķi septembris Realizēts
13. Vizualizācijas prezentēšana Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomei oktobris Realizēts
14. Tikšanās ar Rīgas domes īpašuma departamenta direktoru O.Burovu novembris Realizēts
15. Svinīga sadarbības līguma parakstīšana ar Rīgas domi 16. decembris Realizēts
2016
16. Projekta vizualizācijas saskaņošana ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomi janvāris – februāris Realizēts
17. Iesniegums projektēšanas darbu uzsākšanai Rīgas pilsētas būvvaldē aprīlis Realizēts
18. Tehniskā projekta izstrādāšana maijs – jūnijs Realizēts
19. Tehniskā projekta iesniegšana un saskaņošana Rīgas pilsētas būvvaldē jūlijs – decembris Realizēts
20. Cenu aptaujas par:
1. Karoga masta pamatu izbūve;
2. Masta konstrukciju piegāde un montāža;
3. Elektroapgādes un apgaismošanas darbi;
4. Teritorijas labiekārtošanas darbi.
augusts – septembris Realizēts
21. Labākā piedāvājuma noteikšana oktobris – novembris Realizēts
22. Līgumu noslēgšana decembris – janvāris Realizēts
2017
23. Būvatļaujas izņemšana janvāris Realizēts
24. Būvlaukuma sagatavošana

Bērnu spēļu laukuma pārnešana un rekonstrukcija (modernizācija)

aprīlis Realizēts
25. Pamatu izbūve maijs – jūnijs Realizēts
26. Inženiertehnisko komunikāciju izbūve

Elektroapgāde, apgaismojuma tīkls, apsardze un signalizācija

jūlijs  Realizēts
27. Karoga masta montāža augusts Realizēts
28. Teritorijas labiekārtošana septembris  Realizēts
29. Objekta nodošana ekspluatācijā  oktobris Realizēts