2017.gada 18.novembrī Saulkrastos svinīgā ceremonijā atklāts monumentāls Latvijas karogs.

Par to, kā šī iniciatīva tapa un kā aizritēja projekta īstenošana, informē Saulkrastu uzņēmēju biedrība:

Kā tapa ideja?

2017. gada 31. augustā Saulkrastu uzņēmēju biedrība Jūrasparkā organizēja “Uzņēmēju brokastis”, kuru dalībnieki dalījās ar daudzām idejām, kas Saulkrastos būtu darāms. Brokastu dalībniece Judīte Krūmiņa aicināja uzņēmējus pielikt savu roku, lai realizētu senu sapni par varena Latvijas karoga uzstādīšanu Saulkrastu centrā.

Ko darījām?

Izveidojām komandu, kas aktīvi virzīja ideju un savā starpā sadalījām darba pienākumus. Galvenie izaicinājumi bija piesaistīt līdzekļus – gandrīz 11 000 EUR nepilnu divu mēnešu laikā, izstrādāt projektu, saskaņot to, uzbūvēt bruģētu celiņu, uzstādīt mastu un nodot objektu ekspluatācijā.
Divu mēnešu laikā daudzkārt apmeklējām domi, nācās virkni pašvaldības darbiniekus pārliecināt, ka, ja grib sasniegt mērķi, ir iespējams strādāt kopā – ātri un kvalitatīvi.

Lielākais paldies par drosmi un uzņēmību jāsaka Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdei Andris Birzulis, Gatim Zonbergam un Valdim Baltiņam.
Paldies arī Rihards Kols, kura vadītā biedrība Latvijaskarogs.lv palīdzēja piesaistīt uzņēmēju līdzekļus. Starp citu, pateicoties tieši biedrībai Latvijaskarogs.lv Rīgā ir uzstādīts 60 metru augsts karoga masts.

Mūsu iniciatīvai atbalstu domē nodrošināja Ervīns Grāvītis un Alens Horsts, pateicoties kuru atbalstam, izdevās domē virzīt un apstiprināt būtiskākos lēmumus gan finansējuma piešķiršanai bruģēta celiņa izveidei, gan atļaujas izsniegšanai projektam kopumā.

Kas būvēja?

Visus būvniecības darbus veica būvniecības kompānija SIA “Buildimpeks” – īpašu paldies par veltīto laiku un ārpuskārtas enerģiju sakām valdes loceklim Edijs Ekmanis. Palīdzīgu roku sniedza arī Jānis Latvens ar uzņēmumu “Bobkats”.

Kas palīdzēja?

Filmiņu uztaisīja Emils.lv, informēt palīdzēja Gita Memmena un Saulkrastu Tūrisma centrs, bet Jauniešu Māja – Saulkrasti jaunieši un Renars Peksis palīdzēja popularizēt mūsu labdarības akciju. Paldies arī Ervins Lasmanis par reklāmas materiālu druku!
Liels paldies arhitektei Ritai Dālbergai – par ”Latvijas simtgades skvēra” pirmās kārtas projekta sagatavošanu!

Kas ziedoja?

Mēs esam ārkārtīgi patīkami pārsteigti par lielo atsaucību, ar kādu saņēmām ziedojumus.
Šodien gribam cildināt Saulkrastu mecenātus!

Vēlamies īpašu paldies teikt Saulkrastu uzņēmumiem par ziedojumiem:

SIA GP Holdings, SIA Uno Group, SIA Saulkrastu namsaimnieks, SIA Illuminato, SIA Saulkrastu meži, SIA Vita mārkets, SIA UB Partners, SIA Citāda kompānija, kafejnīca Cietais rieksts, SIA Jūrkrasts, SIA Sinora, SIA Zemgus LB, SIA Amanda EA, SIA Blaizers AB, SIA Burtnieks R, SIA Saulkrastu aptieka RB, SIA Enterteiment Solutuions, SIA Varita, SIA Buildimpeks, SIA Adepta , uzņēmumam ”Bobkats” un SIA Gludi LM.

Vēlamies īpašu paldies teikt visiem ziedotājiem par ziedojumiem:
Gita Memmēna, Zats Elmars Andrejs, Eglītis Jānis, Ivars Grāvītis, Sanda Miķelsone, Gudrīte Čemme, Silvija Maliņa, Guntars Zonbergs, Ārija Bērziņa, Artūrs Ancāns seniors, Ansis Snore, Laima Vosa, Alens Horsts, Santa Ancāne, Guntars Ozoliņš, Baiba Šuplinska, Juris Bone, Atis Miezis, Sandra Paradņa, Inesis Deniņš, Brigita Krastiņa, Ansis Iesalnieks, Vilis Plāters, Sanita Saksone, Jānis Soms, Artūrs Ancāns juniors, Gatis Zonbergs, Edmunds Paiders, Aiva Zumente, Alvis Tanbergs, Aivis Veldre, Kristīna Mustafājeva, Nellija Majore, Andris Birzulis, Kaspars Skalbergs, Rustams Mustafājevs, Mārcis Budļevskis, Aigars Tohters, Verners Lastoveckis, Mārcis Žižuns, Samanta Horste, Andris Alehnovičs, Gunta Buliņa, Selga Bedrīte, Inese Miesniece, Edijs Ekmanis, Egita Pētersone, Egons Šmits, Inta Šmite, Maija Eglīte, Sigits Duduris, Juris Bisnieks, Lienīte Bite, Dzintars Rudzītis, Ieva Sāre, Ervīns Grāvītis, Anita Rimša, Renārs Buivids, Inese Rimša, Rasma Garklāva, Dace Kundrāte, Artis Blankenbergs, Andris Vanags, Vaiva Gavare, Anrī Kursītis, Aelita Babule-Bērziņa, Andris Dulpiņš, Anda Dance, Irina Križanovska, Rolands Ramiņš, Dina Kapzema, Jolanta Kuzmane, Rolands Rozentals, Silvija Maļina, Gunta Vija Apine, Zumente Aiva, Eduards Plankājs, Sanita Pētersone, Ivars Veide, Sandra Barone, Aivars Krastiņš, Helma Purvinska, Mārtiņš Kišūro, Karlis Bernaus, Jānis Dombrava, Guna Lāčauniece, Judīte Krūmiņa, Saulkrastu vidusskolas 3. b klase, Rita Matīsa, Mārtiņš Stabiņš, Emīlija Slobodkina.

Atvainojamies, ja vārdos pieļautas rakstības kļūdas – precīzi atspoguļojam to, kā vārdi tikuši uzrādīti mūsu bankas konta izrakstos.

Kas piedalījās karoga svinīgās pacelšanas pasākumā?

Karognesēji – uzņēmēji Andris Birzulis, Gatis Zonbergs, Valdis Baltiņš, Mārtiņš Kišuro, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un jauniešu māja pārstāvis Renārs Peksis.

Sakām paldies:
Judītei Krūmiņai un Saulkrastu Kultūras un sporta centra kolektīvam
Ināram Zaharānam un pašvaldības policijai
Folkloras kopai Putni un folkloras kopai Dvīga
Koriem Anima un Bangotne, pūšaminstrumentālistiem
Mācītājam Ivo Pavlovičam un priesterim Ilmāram Kravalim
Jaunsargiem
Visiem, kas iesaistījās akcijas “Uzstādīsim Latvijas karogu Saulkrastos” veiksmīgā realizācijā.

Jūsu visu kopīgā ticība un iesaiste kopīga mērķa sasniegšanā, iespējams, ir labākais, kas Saulkrastos noticis pēdējā laikā.

Tieši tāpēc mums arī turpmāk jābūt drosmīgiem, jāpieņem izaicinājumi, lai realizētu lieliskas idejas.