Tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai Latvijas simbolika būtu redzama un atpazīstama, uzreiz iebraucot Latvijā. Lai cilvēks uzreiz saprot un redz, kādā valstī viņš ir ieradies. Arī šādā veidā lieliski var nest Latvijas karogu pasaulē.

Agris Daņiļevičs

Horeogrāfs Biedribas atbalstitajs

Mēs esam mazi, bet stipri. Mums ir jābūt lepniem, kad mūsu karogs ir mastā! Mums ir jābūt lepniem par sevi, savu tautu un valsti. Esmu gandarīts sniegt savu atbalstu šī projekta realizēšanā!

Dainis Dukurs

Skeletona treneris Biedrības atbalstītājs

Latvijas karogs – tas ir mūsu brīvības un tautas spēka simbols. Augsti pacelts un lepni plīvojošs virs mums tas pacels skatus augšup, iztaisnos muguras un starp ikdienas rūpēm neļaus aizmirst būtisko – mūsu brīvību, mūsu pienākumu to sargāt un godāt katru dienu!

Rolands Irklis

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes loceklis Biedrības atbalstītājs

Šodien vairāk nekā jebkad atjaunotās Latvijas laikā ir jāstāsta par nacionālo simbolu godināšu. Latvijas karogam katru dienu ir jābūt mūsu sirdīs. Tam ir jābūt mūsu acuraugam. Es ticu, ka raugoties uz Latvijas karogu un apzinoties tos vēsturiskos notikumus un cilvēkus, kuru dēļ mēs šodien varam baudīt neatkarīgu Latviju, tiks stiprināta piederības sajūta Latvijai – ikvienā tiks vairotas patriotisma sajūtas un lepnums par savu valsti!

Rihards Kols

Premjerministres Laimdotas Straujumas parlamentārais sekretārs Biedrības valdes priekšsēdētājs

Nav labāks veids un laiks, kad izcelt latviešu tautas nacionalitāti un identitāti. Projekts “Latvijas karogs” un tā idejas iedvesmo mani un līdzcilvēkus, liek apzināties iekšējo spēku.Iedomājoties, ka Latvijas karogs varētu augstu plīvot visās lielākajās Latvijas pilsētās, liek šo projektu ar domubiedriem virzīt uz priekšu līdz realizācijai.

Artūrs Krūmiņš

Būvniecības projektu vadītājs Biedrības valdes loceklis

Kad uzlūkoju, turu rokās vai paceļu Latvijas karogu, allaž no jauna zinu – es mīlu mūsu Tēvzemi!

Andris Kronbergs

Arhitekts, "Likteņdārza" autors un veidotājs Biedrības padomes loceklis

Atcerēsimies, ka bija cilvēki, kuri  saglabāja neatkarīgās Latvijas valsts karogu pat Sibīrijas izsūtījumā, bija cilvēki, kuri uzdrošinājās to uzvilkt padomju okupācijas periodā. Bija cilvēki, kuri okupācijas gados stāstīja bērniem par Latvijas karogu, tādejādi saglabājot sapni par brīvu Latviju. Tie ir stāsti, kuri ir jāsaglabā tautas atmiņā.

Guntis Zemītis

Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta direktors Biedrības padomes priekšsēdētājs