Karogu simbolisms

Karogos var novērot arī kopīgas tēmas un nozīmes, un šīs idejas bieži vien pauž ietekmi uz jauno karogu dizainiem. Acīmredzamākā tēma veco kristiešu zemju karogos ir krusta motīvs dažādās formās – piemēram, Skotijas, Anglijas, Skandināvu karogi.

Vēl populārs ir trīskrāsu dizains: pirmo reizi tas izmantots Nīderlandē, tas tika saistīts ar 1789.g. franču revolucionāriem, norādot uz neatkarības un revolucionāro pārmaiņu kustībām. Trīskrāsu karogi (horizontāli vai vertikāli), joprojām paliek populārākais karogu dizains.

 

http://www.womkat.edu.pl/
http://www.womkat.edu.pl/