Karogu vēsture

Karogi un karogiem līdzīgas emblēmas, nepārtraukti mainoties stiliem, formām un izskatiem, tiek izmantotas jau ilgāk kā 5000 gadu. Sākotnēji karogi tika lietoti kauju laikā un jūrā identifikācijas nolūkos.

Karogus izmantoja arī krustneši, cīnoties pret musulmaņiem Jeruzalemē – 12. un 13. gadsimtā, un tieši šajā laikā radās pasaulē vecākie vēl joprojām izmantotie karogi.

Karogi, kuri tika lietoti viduslaiku Eiropā, parasti simbolizēja monarhus, dzimtas vai pilsētas, bet ne valstis, jo nācijas tika identificētas ar savu monarhu karogiem. Nacionālie karogi kā tādi neparādījās līdz pat 17.gs. Lielākā daļa karogu, kas tiek lietoti mūsdienās, izveidojās no nacionālajām un revolucionārajām kustībām 18. un 19.gs.

 

vestures karogi