“Latvijas karogs ir nacionālais simbols, kas bija, ir un būs svēts mantojums ne tikai man, bet arī jaunai paaudzei. Tieši projekts paredz Latvijas karoga godināšanu, un valsts simtgadē tas brīvi plīvos katrā novadā.”

Anita Ūdre

Siguldas Valsts ģimnāzijas skolotāja Labas gribas vēstnese Siguldā

Vēlos teikt ar Andreja Eglīša vārdiem: „Mīļākā zeme šī, skaistākais karogs.”

Taisa Aruma

Deju skolotāja Labas gribas vēstnese Limbažos

“Mans Latvijas karogs ir mūžīgais atgādinājums par sāpēs, pazemojumu, patiesību un mīlestībā dzimušo patriotismu.”

Aivars Ikšelis

Ekonomikas zinātņu doktors, skolots ainavu arhitekts, diplomēts teātra režisors Labas gribas vēstnesis Valkā

„Karogs ir katras valsts simbols, kas vienmēr atgādina par savu valsti, zemi, tautu un valodu – kas jāciena un jāmīl. Mums jāieaug savā Tēvzemē tik dziļi, lai neviens to nespēj izrakt. Tu esi un būsi – savā zemē, savā tautā un dzimtā tik stiprs un stipra, cik stipras un dziļas būs tavas saknes!”

Vēsma Kokle – Līviņa

Dzejniece Labas gribas vēstnese Alūksnē

„Latvijas karogs ir redzamākais no Latvijas simboliem. Tajā ir visa mūsu vēsture, veiksmes un smagie brīži, sasniegumi un zaudējumi. Ļoti ceru un ticu, ka projekts veicinās mūsu patriotismu, lepnumu par savu zemi. Tas palīdzēs katram veidot savu “karoga stāstu”, kas ar laiku kļūs par sava veida ģimenes relikviju.”

Juris Mūrnieks

Vēstures un sociālo zinību skolotājs Labas gribas vēstnesis Valmierā

Vēlos teikt ar Viļa Plūdoņa vārdiem:

“Savu karogu, dēls, tev es nododu:

Klāt vecums stājas –

Ņem viņu un nes to tālāku,

Kā latvim klājas.”

Anastasija Neretniece

Bijusī A. Pumpura Lielvārdes muzeja vadītāja Labas gribas vēstnese Lielvārdē

„Mūsu valsts un tauta ir maza, bet ar spēcīgu nacionālās identitātes apziņu, ko nespēja kliedēt 50 padomju okupācijas gadi toreiz, kā arī prokrieviskie spēki un Eiropas Savienības regulas šobrīd. Karogs ir svētākais šīs nacionālās apziņas simbols, tāpēc TAM vienmēr un visur jābūt goda vietā!”

Jānis Paucītis

Amatnieks Labas gribas vēstnesis Limbažos

„Patriotisms nav tikai tukša runāšana, bet gan katram jābūt patriotam sirdī un dvēselē.  Jebkura iniciatīva, kas parāda, ka šeit ir, Latvija ir jāatbalsta!”

Jānis Polis

Tūrisma organizators, vēsturnieks Labas gribas vēstnesis Alūksnē

E.Virza: „Pūšat taures, skanat, zvani, saule plašu gaismu lej! Karogs sarkanbaltisarkans vējos atraisījies skrej. Skrej pa laukiem, skrej pa klajiem, sauc arvienu dzirdamāk, Lai no mājām, lai no namiem, lai no kapiem ārā nāk. Celies augstāk, plīvojošais, kur zūd saulē debess jums, Lai redz tevi, kas šo zemi kādreiz pārstaigās pēc mums. Skrej pa priekšu pulkiem kaujā, brīvs pats, brīvus dari mūs. Līdz ar sauli saules mūžu tavai tautai dzīvot būs!”

Daina Sirmā

Dzejniece, latviešu valodas skolotāja Labas gribas vēstnese Valmierā

„Es ļoti augsti novērtēju projektu „Latvijas karogs”, jo uzskatu, ka pienācis pēdējais laiks pievērst nopietnāku attieksmi mūsu valsts simbolikai un patriotiskajai audzināšanai. Īpaši liels prieks par to, ka šo projektu realizē jaunieši – gaiši jaunieši, kuri novērtē mūsu tautu un zemi.”

Inta Vilka

Skolotāja Labas gribas vēstnese Gulbenē

Atcerēsimies, ka bija cilvēki, kuri  saglabāja neatkarīgās Latvijas valsts karogu pat Sibīrijas izsūtījumā, bija cilvēki, kuri uzdrošinājās to uzvilkt padomju okupācijas periodā. Bija cilvēki, kuri okupācijas gados stāstīja bērniem par Latvijas karogu, tādejādi saglabājot sapni par brīvu Latviju. Tie ir stāsti, kuri ir jāsaglabā tautas atmiņā.

Guntis Zemītis

Latvijas Universitātes Latvijas Vēstures institūta direktors Biedrības padomes priekšsēdētājs

„Esmu pēckara paaudzes bērns, kas sarkanbaltsarkano karogu plīvojam pirmo reizi redzēju 1988.gadā. Taču bērnībā skatījos nedaudzās grāmatas, kas ģimenē bija palikušas pēc 1944.gada bēgļu gaitām. Bija starp tām arī fotoalbums par Bermontiādes laikā izpostīto Latviju. No tā laika palika prātā karogs sašautajā Rīgas pils tornī – karogs, ko toreiz līdz ar savu valsti nosargāja Latvijas cilvēki.”

Indulis Zvirgzdiņš

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vadošais pētnieks Labas gribas vēstnesis Madonā