Alfons Meiris: Latvijas Nacionālās jaunatnes apvienības trumpji

1945. gada septembra beigās Valkā nodibināja Latvijas Nacionālās jaunatnes apvienību (LNJA), kurā darbojās Valkas skolnieku grupas. Pirmajā LNJA Valkas skolnieku grupas sapulcē 1945. gada oktobra sākumā mani ievēlēja par grupas vadītāju. 1945. gada 17. novembra dienā mēs sapulcējāmies mežiņā aiz Zāģezera un savijām garu brūkleņu vītni. Vēlāk naktī mēs to aiznesām uz 1919. gadā kritušo Brīvības cīnītāju Brāļu kapiem Valkā Varoņu ielā, kur to apvijām ap pieminekli. Vītnei piestiprinājām. Sarkanbaltsarkano karogu. 18. novembra dienā to noņēma atmīnētāju vienība, jo domāja, ka tur varētu būt mīnēts.  17. novembra naktī vēl mēs devāmies arī uz parka stūri Rīgas un Beverīnas ielu stūrī, kur atradās kiosks.  Uz tā sienas uzrakstījām „Dievs, svētī Latviju!” un piestiprinājām sarkanbaltsarkano karogu.

1945. gada 7. decembra vakarā mūs arestēja. Man bija otrs auduma sarkanbaltsarkanais karogs. To es pirms aresta paspēju iešūt cepurē, kas man bija līdzi aresta brīdī. Kad mammai atļāva mani apciemot, es viņai to atdevu, kur tas vēlāk palika – nezinu. Tiesas lēmumu pieņēma Kara Tribunāls Rīgā 1946. gada 15. Martā. Mani izsūtīja uz Arhangeļskas apgabala Konveiru.