Gulbenes vēstures un mākslas muzejs glabā Latvijas karogus un to stāstus

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs var lepoties ar vairākiem Latvijas Republikas sarkanbaltsarkanajiem karogiem.

Pirmo sarkanbaltsarkano karogu iesvētīja Gulbenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā un to pacēla virs Gulbenes rajona centrālās bibliotēkas 1988.gada 24.decembrī. Tas bija Atmodas laiks, līdz ar to arī karogam bija ļoti svētīga un liela nozīme.  Muzeja krājumā tas glabājas no 1992.gada.

Savukārt otrs karogs izgatavots 1930tajos gados, tas ir piederējis toreizējā Gulbenes rajona Lejasciema „Priednieku” māju saimniekam Arvīdam Burkam. Arvīds pirmās neatkarīgās Latvijas Republikas laikā bija aktīvs sabiedriskais darbinieks Lejasciemā, Lejasciema Daugavas Vanagu nodaļas biedrs, organizēja dažādus kultūras un sporta pasākumus. Arī padomju gados aktīvi darbojās ciema kultūras dzīvē, organizējot mākslas un dārzkopības izstādes, vācot novada valodas un vēstures materiālus, bija liels muzeja draugs. Latvijas okupācijas gados karogu Arvīds slēpis savās mājās, jo par šī neatkarīgās valsts simbola glabāšanu draudēja kriminālatbildība. Piecdesmit gadu laikā karogs izdila tik spēcīgi, ka locījuma vietās sadalījās četros gabalos. 1990.gadā karogs nodots muzejam līdz ar Arvīda Burkas arhīvu.