Inta Vilka: Skaudros gadus Sibīrijā palīdz pārciest svētais Latvijas karogs

Esmu viena no represētām, 12 gadus pavadīju Sibīrijā. Mūsu ģimeni izsūtīja1949.gada 25.martā, 15 minūšu laikā bija jābūt gataviem tālajam ceļam. Laikā, kad mūs izsūtīja, pirmais, ko zaldāti izdarīja, ienākot mājā – norāva sienas segas ar Latvijas karogu. Tas nozīmē, ka Latvijas karogā slēpjas neiedomājams spēks.

Par piemiņu no Latvijas mana mamma paņēma līdzi kāzu fotografiju. Atrodoties Sibīrijā atskārtu, ka Latvijas nozīmīgums ir kaut kas neiedomājams un īpašs, bet Latvijas karogs ir svētums.

Atgriežoties Latvijā, ar tēti braucām garām baznīcai Gulbenē, atceros uz to nedrīkstēja skatīties… Bet Tēvs man teica: „Atceries,meit, šeit, tornī, reiz plīvoja svētais Latvijas karogs!”

 

inta vilka

Foto: Inta Vilka – Krasnojarskas 149.vidusskolas 6.klases skolniece