Kavaliera zobens – muzeja darbinieces izglābts

Padomju laikos Latvijas simbolika bija stingri aizliegta ar likumu un iznīcināma. Taču pateicoties stiprajam latviešu patriotismam, šis Cēsu vēstures un mākslas muzeja eksponāts „Kavaliera zobens” ir saglabājies līdz mūsdienām.

60.gados zobenu atrada celtnieki, kuri jauca nost mūra krāsniņu. Zobens bija paslēpts aizkrāsnē. Apzinoties atraduma vēsturisko vērtību, celtnieki zobenu nodeva glabāšanā Cēsu muzejam. Tā kā par katru no muzeja objektiem bija nepieciešams sagatavot informatīvu aprakstu, tad to veica muzeja darbiniece. Viņa rūpīgi sagatavoja zobena tehniskās specifikācijas aprakstu, pieminot tā materiālu, sakausējuma vietas, ornamentus u.c. detaļas. Taču brīdī, kad viņa nonāca pie Latvijas karoga lentītes, oficiālajā objekta aprakstā viņa ierakstīja „krāsaina lentīte”.

Pateicoties šiem diviem vārdiem „krāsaina lentīte”, šis unikālais Cēsu muzeja eksponāts ir saglabājies līdz mūsdienām un padomju laikos netika iznīcināts.