Taisa Aruma: Latviešu tautas deja – solis pretī vienotai sajūtai

Mans karoga stāsts ir saistīts ar tautas dejas ansambli. Katrā rajonā bija pa tautas dejas ansamblim, mums teica, ka jāizcīna uzvara. Tas bija pavisam trauksmains gads. Mēs izpildījām uzticēto uzdevumu, proti, 1985. gadā uzvarējām – tā bija vienreizēja sajūta, stāvēt Daugavas stadiona vidū un izjust latvisko garu sevī. 1980. gadu beigās (jeb Perestroikas laikā) sāka pētīt senās folkloras kopas.

1988.gadā norisinājās folkloras festivāls „Baltica”, tas bija pirmais pasākums, kur tika uzaicināti tik daudz tautas dejas ansambļi. Uz festivālu sabrauca vairāki ārzemju ansambļi. Baltica laikā lietuvieši un igauņi jau iebrauca ar saviem karogiem. Savukārt latviešiem šī bija pirmā reize, kad starptautiskā sarīkojumā, koncerta laikā tika ienesti trīs Latvijas karogi. Gājiena priekšgalā Latvijas karogu ienesa Dainis Stalts. Tas bija ļoti pacilājošs un neticams brīdis, jutāmies vienoti.